korzystanie z informacji na sprawdzianie w klasie szóstej

Sprawdzian w szóstej klasie to egzamin sprawdzający określone standardy (normy), o których uczycie się podczas zajęć szkolnych.

Dla przykładu każdy szóstoklasista powinien wiedzieć, co to jest mapa, zaproszenie, opowiadanie, film i inne tego typu pojęcia (wymienione poniżej w tabeli w lewej kolumnie – Standard). Powinien umieć je rozpoznać, nazwać i omówić ich cechy charakterystyczne, a także składniki. To są właśnie standardy, czyli normy, wiedza i umiejętności, jakie powinnaś, powinieneś mieć przećwiczone i zapisane w pamięci.

Wskazówki i objaśnienia z Informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Standard Objaśnienia
1) wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi, Wiesz, gdzie znajdziesz potrzebne ci informacje i potrafisz je odszukać.
2) analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera wśród tych ofert, kierując
się wskazanymi kryteriami (osadzonymi także w wartościach).
W telewizji, radiu, prasie można znaleźć wiele propozycji kierowanych do
młodych odbiorców. Potrafisz wybrać spośród nich te, które są potrzebne i wartościowe.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.