Sprawdzian 2015 język angielski 5-8

UWAGA! Zadania 1-4 na egzaminie należało wykonać po odsłuchaniu nagrań, dlatego nie ma ich tutaj. Transkrypcja jest dostępna w arkuszu CKE.

Zadanie 5. (0–3) Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.
2015ja_5a

A. Excuse me, how can I get to the museum?
B. Excuse me, what time does the museum open?
C. Excuse me, what museum is it?

[SWF]https://sprawdzian.kochamjp.pl/swf/abc_a.swf, 600, 150 [/SWF]

2015ja_5b

A. See you soon.     B. Here you are.      C. Thank you.

[SWF]https://sprawdzian.kochamjp.pl/swf/abc_b.swf, 600, 150 [/SWF]
2015ja_5c

A. No, I don’t play football.    B. No, it’s not my football.     C. No, I prefer football.

[SWF]https://sprawdzian.kochamjp.pl/swf/abc_c.swf, 600, 150 [/SWF]

Zadanie 6. (0–5) Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.5.) wybierz właściwą reakcję (A–F).

Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji.

A. I’m going to ride a bike with my sister, as always.
B. How wonderful! I’m so happy!
C. No, my sister gets up at seven.
D. At three. Don’t be late.
E. Yes, but it’s very old.
F. She’s seventeen.

6.1. Koleżanka pyta Cię, czy masz rower. Co jej odpowiesz?

[SWF]https://sprawdzian.kochamjp.pl/swf/abcdef_e.swf, 600, 150 [/SWF]

6.2. Kolega pyta Cię o wiek Twojej starszej siostry. Co mu odpowiesz?

[SWF]https://sprawdzian.kochamjp.pl/swf/abcdef_f.swf, 600, 150 [/SWF]

6.3. Dostałeś/Dostałaś rower od wujka. Jak wyrazisz swoje zadowolenie?

[SWF]https://sprawdzian.kochamjp.pl/swf/abcdef_b.swf, 600, 150 [/SWF]

6.4. Koleżanka chce się dowiedzieć, co robisz dziś po lekcjach. Co jej odpowiesz?

[SWF]https://sprawdzian.kochamjp.pl/swf/abcdef_a.swf, 600, 150 [/SWF]

6.5. Kolega pyta Cię, o której godzinie ma czekać przed szkołą. Co mu odpowiesz?

[SWF]https://sprawdzian.kochamjp.pl/swf/abcdef_d.swf, 600, 150 [/SWF]

Zadanie 7. (0–3) W zdaniach 7.1.–7.3. wybierz właściwe uzupełnienie, zgodne z ilustracją. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.

2015ja_7

7.1. Dad is
A. playing with his son.     B. eating an apple.     C. watching TV.

[SWF]https://sprawdzian.kochamjp.pl/swf/abc_a.swf, 600, 150 [/SWF]

7.2. Mum is wearing
A. a black hat.     B. white shoes.     C. a long coat.

[SWF]https://sprawdzian.kochamjp.pl/swf/abc_c.swf, 600, 150 [/SWF]

7.3. There is ____ on the table.
A. a photo      B. a lamp      C. a flower

[SWF]https://sprawdzian.kochamjp.pl/swf/abc_b.swf, 600, 150 [/SWF]

Zadanie 8. (0–3) Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.–8.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki.

Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. cold       B. making       C. skating       D. ski       E. snow       F. tired

Hi there! Look out of the window. Winter is back. There’s a lot of 8.1. ____ outside. The trees, houses and streets are all white. But it’s not too 8.2. ____ today. We can make a big snowman or go 8.3. ____ on the new ice-rink near the school!

W luce 8.1 wstawię wyraz

[SWF]https://sprawdzian.kochamjp.pl/swf/abcdef_e.swf, 600, 150 [/SWF]

W luce 8.2 wstawię wyraz

[SWF]https://sprawdzian.kochamjp.pl/swf/abcdef_a.swf, 600, 150 [/SWF]

W luce 8.3 wstawię wyraz

[SWF]https://sprawdzian.kochamjp.pl/swf/abcdef_c.swf, 600, 150 [/SWF]

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.