Sprawdzian 2015 język angielski 5-8

UWAGA! Zadania 1-4 na egzaminie należało wykonać po odsłuchaniu nagrań, dlatego nie ma ich tutaj. Transkrypcja jest dostępna w arkuszu CKE.

Zadanie 5. (0–3) Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.
2015ja_5a

A. Excuse me, how can I get to the museum?
B. Excuse me, what time does the museum open?
C. Excuse me, what museum is it?

This movie requires Flash Player 9

2015ja_5b

A. See you soon.     B. Here you are.      C. Thank you.

This movie requires Flash Player 9
2015ja_5c

A. No, I don’t play football.    B. No, it’s not my football.     C. No, I prefer football.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 6. (0–5) Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.5.) wybierz właściwą reakcję (A–F).

Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji.

A. I’m going to ride a bike with my sister, as always.
B. How wonderful! I’m so happy!
C. No, my sister gets up at seven.
D. At three. Don’t be late.
E. Yes, but it’s very old.
F. She’s seventeen.

6.1. Koleżanka pyta Cię, czy masz rower. Co jej odpowiesz?

This movie requires Flash Player 9

6.2. Kolega pyta Cię o wiek Twojej starszej siostry. Co mu odpowiesz?

This movie requires Flash Player 9

6.3. Dostałeś/Dostałaś rower od wujka. Jak wyrazisz swoje zadowolenie?

This movie requires Flash Player 9

6.4. Koleżanka chce się dowiedzieć, co robisz dziś po lekcjach. Co jej odpowiesz?

This movie requires Flash Player 9

6.5. Kolega pyta Cię, o której godzinie ma czekać przed szkołą. Co mu odpowiesz?

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 7. (0–3) W zdaniach 7.1.–7.3. wybierz właściwe uzupełnienie, zgodne z ilustracją. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.

2015ja_7

7.1. Dad is
A. playing with his son.     B. eating an apple.     C. watching TV.

This movie requires Flash Player 9

7.2. Mum is wearing
A. a black hat.     B. white shoes.     C. a long coat.

This movie requires Flash Player 9

7.3. There is ____ on the table.
A. a photo      B. a lamp      C. a flower

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 8. (0–3) Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.–8.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki.

Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. cold       B. making       C. skating       D. ski       E. snow       F. tired

Hi there! Look out of the window. Winter is back. There’s a lot of 8.1. ____ outside. The trees, houses and streets are all white. But it’s not too 8.2. ____ today. We can make a big snowman or go 8.3. ____ on the new ice-rink near the school!

W luce 8.1 wstawię wyraz

This movie requires Flash Player 9

W luce 8.2 wstawię wyraz

This movie requires Flash Player 9

W luce 8.3 wstawię wyraz

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.