home

Sprawdzian w 2016 roku

  • Egzamin rozpocznie się dnia 05.04 (wtorek) o godzinie 9.00 – j. polski i matematyka; o godzinie 11.45 – język nowożytny.
  • Termin dodatkowy: 02.06.2016 r. (czwartek).
  • Wyniki z egzaminu kwietniowego: 17 czerwca.
  • Godzinę przed Sprawdzianem przychodzi do pracy komisja, aby sprawdzić stan przygotowania do egzaminu w salach.
  • O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście.
  • Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość i okazać go w razie potrzeby.
  • Do sali egzaminacyjnej nie możesz przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
  • Po wejściu wszystkich zdających do sali przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina o: konieczności sprawdzenia kompletności zestawu, sposobie kodowania, obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie zestawu, obowiązku samodzielnej pracy, sposobie liczenia czasu pracy z zestawem, konieczności wykonywania poleceń członków zespołu nadzorującego.

Arkusz egzaminacyjny

Arkusz powinien zawierać 8 stron. Po wejściu do sali i rozdaniu arkuszy, sprawdź, ile stron zawiera i zgłoś komisji, jeśli zauważysz nieprawidłowości.

Arkusz z 2012 r.
Arkusz z 2012 r.

Co Sprawdzian sprawdza?

Rodzaj czynności i umiejętności

Więcej informacji

Rady egzaminatora

  • Udzielaj odpowiedzi po uprzednim zastanowieniu się nad sensem pytania.
  • Jeśli nie jesteś pewny odpowiedzi, postaw sobie przy niej znak zapytania i potem do niej wróć.

Więcej rad

Sprawdzian w klasie szóstej

Sprawdzian w klasie szóstej tylko raz w życiu
Sprawdzian – warto się przygotować