pisanie na sprawdzianie w klasie szóstej

Sprawdzian w szóstej klasie to egzamin sprawdzający określone standardy (normy), o których uczycie się podczas zajęć szkolnych.

Dla przykładu każdy szóstoklasista powinien wiedzieć, co to jest mapa, zaproszenie, opowiadanie, film i inne tego typu pojęcia (wymienione poniżej w tabeli w lewej kolumnie – Standard). Powinien umieć je rozpoznać, nazwać i omówić ich cechy charakterystyczne, a także składniki. To są właśnie standardy, czyli normy, wiedza i umiejętności, jakie powinnaś, powinieneś mieć przećwiczone i zapisane w pamięci.

Wskazówki i objaśnienia z Informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Standard Objaśnienia
1) pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi:

UWAGA: linki prowadzą do “Słownika terminów literackich online”

 1. opowiadanie,
 2. opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki,
 3. sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki,
 4. notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia,
 5. kartka pocztowa,
 6. list prywatny i oficjalny,
 7. telegram,
 8. zaproszenie,
 9. zawiadomienie,
 10. ogłoszenie,
 11. instrukcja,
 12. przepis,
Kiedy masz pisemnie wypowiedzieć się na zadany temat, zawsze
bardzo dokładnie czytasz polecenie i piszesz o tym, czego dotyczy temat. Inaczej układasz wypowiedź, jeśli na przykład sporządzasz notatkę, inaczej, jeśli piszesz opowiadanie. W zależności od polecenia (tematu) potrafisz swojej wypowiedzi nadać odpowiednią formę.
2) formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji):

 1. pyta i odpowiada,
 2. potwierdza i zaprzecza,
 3. poleca i prosi,
 4. przyrzeka i obiecuje,
 5. zachęca i zniechęca,
 6. zaprasza,
 7. przeprasza,
 8. współczuje,
 9. żartuje,
 10. wątpi,
 11. odmawia,
W zależności od tego, po co i do kogo mówisz, wypowiadasz się w różny
sposób. Świadomie dobierasz słowa, aby na przykład w odpowiedni sposób kogoś przeprosić, zachęcić do czegoś, coś komuś obiecać,  poprosić o coś, odmówić komuś, coś potwierdzić, przyrzec, gdzieś kogoś zaprosić albo też wyrazić współczucie czy zwątpienie. Pamiętasz o tym, że w każdej z takich wypowiedzi należy przestrzegać zasad dobrego wychowania.
3) buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych,  ortograficznych i interpunkcyjnych, Treść twojej pisemnej wypowiedzi powinna być uporządkowana i złożona
z poprawnie zbudowanych zdań. Nie zapominasz też o przecinkach, kropkach i innych znakach interpunkcyjnych, starasz się nie popełniać błędów ortograficznych.
4) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli:

 1. przenosi informacje na oś liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych,
 2. wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku,
Tabele zawierają różne dane, które można przedstawić również w inny sposób. Potrafisz te dane przenosić na oś liczbową lub układ współrzędnych, a także na ich podstawie sporządzać diagram lub inny rysunek.
5) dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu:

 1. dostosowuje zapis do formy wypowiedzi,
 2. wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,
 3. pisze czytelnie.
Starasz się pisać starannie i czytelnie. Umiesz tak rozplanować tekst, aby miał postać przejrzystą i właściwą dla danej formy wypowiedzi.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.