Sprawdzian 2005 język polski

Zadanie 23. Napisz ogłoszenie o organizowanych zawodach pływackich. Zachęć uczniów do uczestnictwa w tych zawodach.

Przykład

Ogłoszenie

Dnia 21.04.2004 roku na basenie pływackim przy ulicy Pułaskiego 42 w Kazimierzu odbędą się zawody pływackie dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat w stylu wolnym. Zwycięzcy konkursów pływackich otrzymają ciekawe nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, dla których przygotowaliśmy słodki poczęstunek.

Andrzej Dragan, przewodniczący Uczniowskiego Klubu Pływackiego “Motylek”

O ogłoszeniu przeczytasz także w Słowniku terminów literackich online.

Zadanie 24. Jakie zagrożenia dla człowieka stanowi zanieczyszczona woda? Podaj przykład.

Przykład

Zanieczyszczona woda może spowodować zatrucie organizmu człowieka. Dzieci podczas letnich kąpieli piją ją prosto z brudnych stawów lub rzek.

Zadanie 25. Napisz, jakie korzystne zmiany w życiu człowieka dokonały się dzięki rozwojowi żeglugi. Uwzględnij trzy różne przykłady zmian. Twoja wypowiedź powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.

Przykład

Rozwój żeglugi śródlądowej spowodował korzystne zmiany w życiu człowieka. Najważniejszą z nich w moim odczuciu jest regulacja rzek, jaką wymusiła żegluga. Często zaniedbane koryta rzek stawały się przyczyną powodzi. Co roku w Polsce odzywają się głosy przestrogi przed nawałnicami i nadmiernymi opadami deszczu. Kilka razy doszło do powodzi na skalę klęski żywiołowej, wielu ludzi straciło domy i dobytek, a niektórzy życie. Rozwój żeglugi śródlądowej wpłynął na rozwój handlu pomiędzy państwami i miastami. Z kolei rozwój żeglugi morskiej i oceanicznej przyniósł w XV wieku szereg odkryć geograficznych, na przykład odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. To spowodowało rozwój cywilizacji i rozprzestrzeniania się osadnictwa.

Pamiętaj: trzymaj się tematu określonego w zadaniu, możesz też używać pojęć, jakie w nim występują. Stosuj zdania pojedyncze, pisz krótko, zwięźle i na temat, koncentrując się na celu pisania.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.