wykorzystywanie wiedzy w praktyce na sprawdzianie w klasie szóstej

Sprawdzian w szóstej klasie to egzamin sprawdzający określone standardy (normy), o których uczycie się podczas zajęć szkolnych.

Dla przykładu każdy szóstoklasista powinien wiedzieć, co to jest mapa, zaproszenie, opowiadanie, film i inne tego typu pojęcia (wymienione poniżej w tabeli w lewej kolumnie – Standard). Powinien umieć je rozpoznać, nazwać i omówić ich cechy charakterystyczne, a także składniki. To są właśnie standardy, czyli normy, wiedza i umiejętności, jakie powinnaś, powinieneś mieć przećwiczone i zapisane w pamięci.

Wskazówki i objaśnienia z Informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Standard Objaśnienia
1) posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku, Za pomocą poznanego na lekcjach słownictwa potrafisz opisać to, co dzieje się w twoim środowisku.
2) wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk,
zapisuje wyniki obserwacji,
Potrafisz obserwować różne zjawiska w otaczającym cię świecie. Wiesz, jakie przyrządy mogą ci w tym pomóc. Umiesz się nimi posługiwać oraz zapisywać wyniki obserwacji.
3) wykonuje obliczenia dotyczące:
a) długości,
b) powierzchni,
c) objętości,
d) wagi,
e) czasu,
f) temperatury,
g) pieniędzy,
Na pewno spotykasz się z wieloma sytuacjami, w których przydaje ci się
umiejętność dokonywania obliczeń związanych z czasem, pieniędzmi, długością, powierzchnią, objętością, wagą lub temperaturą.
Pomoże ci w tym umiejętność zamiany jednostek miar.
4) planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora, Przy trudniejszych obliczeniach przyda ci się kalkulator. Potrafisz zaplanować kolejność czynności i prawidłowo wykonać obliczenia.
5) wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności:
a) liczb,
b) figur,
c) zjawisk,
d) przemian,
e) obiektów przyrodniczych,
f) elementów środowiska i stosuje je do rozwiązania problemu,
Wiedzę zdobytą w szkole umiesz zastosować w różnych sytuacjach i  dzięki temu potrafisz rozwiązać wiele problemów
spotykanych w życiu codziennym.
6) zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych, Urządzenia i narzędzia, a także środki chemiczne i leki przy nieodpowiednim użyciu mogą okazać się niebezpieczne. Potrafisz wyjaśnić i stosować reguły dotyczące obsługi tych urządzeń oraz rozpoznać oznakowania substancji szkodliwych lub niebezpiecznych.
7) wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne, Po przeczytaniu instrukcji obsługi potrafisz wyjaśnić, jak bezpiecznie i sprawnie należy skorzystać z prostego urządzenia technicznego.
8) rozumie potrzebę stosowania zasad:
a) higieny,
b) bezpieczeństwa ,
c) zdrowego trybu życia,
d) oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody,
e) postępowania w środowisku przyrodniczym.
Zasady to ustalone sposoby zachowania się w jakiejś sytuacji. Znasz zasady bezpiecznego zachowania się w domu, w szkole, na drodze i w środowisku przyrodniczym. Potrafisz dbać o zdrowie i unikać zagrożeń.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.